GDPR policy

Vi på Gardinova tar personlig integritet på allvar och följer alltid EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). I den här policyn beskriver vi hur vi samlar in, använder och skyddar den information som vi samlar in från våra kunder.

Information som samlas in Vi samlar in information som förnamn, efternamn, postadress, e-postadress och telefonnummer från våra kunder när de lägger en order eller anmäler sig till vårt nyhetsbrev.

Användning av information Informationen som vi samlar in används för att hantera och genomföra kunders order, för att uppdatera kunder om orderstatus och för att skicka ut marknadsföringsmaterial till kunder som har anmält sig till vårt nyhetsbrev.

Informationens skydd Vi har implementerat tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda kunders personliga information mot obehörig åtkomst, ändring, offentliggörande eller förstörelse.

Rättigheter för personer som påverkas av GDPR Enligt GDPR har personer som påverkas av GDPR rätt till tillgång till, rättelse av, radering av och begränsning av behandlingen av deras personliga information. Personer har också rätt till dataportabilitet och rätt till att invända mot behandlingen av deras personliga information.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR eller har frågor om vår GDPR-policy, vänligen kontakta oss via e-post på [e-postadress].

Ändringar i GDPR-policy Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i den här GDPR-policyn när som helst. Uppdateringar av policyen publiceras på vår hemsida.

Vi samlar in information från er när ni besöker vår webbplats, när ni gör en beställning, när ni prenumererar på vårt nyhetsbrev, när ni kontaktar oss, eller på annat sätt interagerar med oss.

Den information som vi samlar in kan inkludera ert namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster till er.

Vi använder era personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till er, för att förbättra vår webbplats och för att ta kontakt med er i samband med er beställning. Vi kan också använda era personuppgifter för att skicka er marknadsföringsmaterial, som nyhetsbrev och erbjudanden, om ni har gett ert samtycke till det.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt dela era personuppgifter till tredje part utan ert samtycke, förutom i de situationer som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan dock behöva dela era personuppgifter med våra samarbetspartners för att tillhandahålla tjänster till er, till exempel en leveransföretag för att leverera en beställning.

Vi tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller missbruk.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har ni rätt till tillgång och rättelse av era personuppgifter, samt rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av era personuppgifter. Ni har också rätt att invända mot vår behandling av era personuppgifter och rätt till dataportabilitet.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.