Integritetspolicy, Cookies & GDPR hos Gardinova

- Din Data, Vår Prioritet

Vi på Gardinova AB:s, org nr.559396-3449, tar vårt ansvar för att skydda och hantera era personuppgifter på allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar era personuppgifter och ger information om vilka rättigheter ni har i samband med ert förhållande till oss.

Vi samlar in information från er när ni besöker vår webbplats, när ni gör en beställning, när ni prenumererar på vårt nyhetsbrev, när ni kontaktar oss, eller på annat sätt interagerar med oss.

Den information som vi samlar in kan inkludera ert namn, adress, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla tjänster till er.

Vi använder era personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till er, för att förbättra vår webbplats och för att ta kontakt med er i samband med er beställning. Vi kan också använda era personuppgifter för att skicka er marknadsföringsmaterial, som nyhetsbrev och erbjudanden, om ni har gett ert samtycke till det.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt dela era personuppgifter till tredje part utan ert samtycke, förutom i de situationer som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kan dock behöva dela era personuppgifter med våra samarbetspartners för att tillhandahålla tjänster till er, till exempel en leveransföretag för att leverera en beställning.

Vi tar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda era personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse eller missbruk.

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har ni rätt till tillgång och rättelse av era personuppgifter, samt rätt att begära radering eller begränsning av behandlingen av era personuppgifter. Ni har också rätt att invända mot vår behandling av era personuppgifter och rätt till dataportabilitet.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.